مجتمع بوتیا صنعت:

مجتمع بوتیا صنعت در جهت ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان، تحقق سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت کشور، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی و کاهش هزینه خانواردر شهریور ماه 1381 تأسیس شد.

شرکت بوتیا صنعت تولید کننده:

  • پروفیل های UPVC
  • پروفیل های رنگی
  • پروفیل های روکش شده
  • شیشه های 2 و 3 جداره
  • شیشه های تزیین شده

برخی از محصولات مجتمع بوتیا صنعت